Zhodnocení projektu:
Úsekové měření rychlosti v obci Velká u Milevska


Počátečním impulsem pro vedení města Milevska byly četné stížnosti občanů obce Velká, na velmi častý průjezd vozidel, která nerespektují nejvyšší povolenou rychlost v obci. Vedení města se tedy obrátilo na specializovanou firmu, se kterou spolupracuje v oblasti zvyšování bezpečnosti od roku 2007. Tato firma zapůjčuje městu Milevsku „ruční“ laserový radar strážníkům městské policie Milevsko.

Již od roku 2007 byly prováděny namátkové kontroly rychlosti strážníky městské policie Milevsko „ručním“ laserovým radarem. Při těchto namátkových kontrolách bylo zjištěno, že v obci Velká dochází k překračování nejvyšší povolené rychlosti i o 40 km/h.

Firma v roce 2013 instalovala, na základě požadavku vedení města Milevska, do obce Velké, na dobu 10 dní statistický box, ze kterého dle poskytnuté statistiky, bylo zřejmé, že dopravní situace v obci Velká je více než nepřijatelná, a to vzhledem k rychlostem vozidel. Statistický box byl instalován v místě jediného přechodu pro chodce v obci Velká. 9 z 10 vozidel překročilo nejvyšší povolenou rychlost v obci Velká o více než 15 km/h. Ovšem byly zde zaznamenány i rychlosti přesahující rychlost 100 km/h a to více než v 6 případech denně. Největším problémem zde byla rychlost nákladních automobilů, která dosahovala v některých případech i 90 km/h. Vzhledem k informacím, které v té době mělo město, tak několikrát narazil nákladní automobil do rodinného domu přímo u přechodu pro chodce, a to právě kvůli nedodržení nejvyšší povolené rychlosti. Na základě toho „vyrostl“ před tímto rodinným domem i tzv. „bezpečny“ val.

Počet vozidel za 10 dní provádění statistiky, která překročila nejvyšší povolenou rychlost, byla ohromující. Jednalo se o 220 – 260 vozidel denně.

Od instalace úsekového radaru ve Velké, došlo k výraznému poklesu těchto přestupků, což je zřejmé z výsledku měření. Jedná se o celkový pokles ve výši 87% oproti původnímu stavu. Bohužel vzhledem k uzavření hlavního tahu přes most, došlo opět v obci Velká k nárůstu těchto přestupků, nyní se však situace po otevření mostu opět uklidňuje. Nicméně nastává opět nebezpečná situace v obci Hrejkovice.

Počet přestupků od roku 2013 v obci Velká: cca 15.000 přestupků (upozorňujeme, že se jedná o vozidla, která překročila v obci Velká PRŮMĚRNOU nejvyšší povolenou rychlost o 13 km/h a více.

Úsekové měření rychlosti ve Velké plní také velmi podstatnou činnost v oblasti prevence kriminality. Již několikrát byly použity záznamy z kamer pro kriminální policii, pro místní oddělení policie v Milevsku, GIBS, Vojenskou policii, Protidrogovou policii, apod.. Jedná se o dokonalý systém, který zaznamená na zvláštní zabezpečené disky veškerý průjezd vozidel (i pomalu jedoucích) na dobu 30 dní (dle zákona). Tyto záznamy pomohly například k odhalení pachatelů zvlášť závažné trestné činnosti, jako jsou krádeže vozidel, ujetí od dopravní nehody, násilné trestné činy, drogové dealery a jiné nebezpečné živly.

Úsekový radar obsahuje také složku preventivní a to je meteostanice, která zaznamenává počasí, srážky, náledí apod., tyto informace jsou poskytovány do navigací automobilů a dopravních hlášení.

Pro transparentnost měření v obci Velká, byl zřízen tento web, který je součástí oficiálních stránek města Milevska. Zde naleznete statistiky, aktuální záznamy dopravní situace, je zde vidět aktuální stav vozovky apod. Jedná se o volně přístupný web pro občany Vašeho města.