Umístění úsekových měřičůMěsto Milevsko provozuje úsekové měření rychlosti ve třech lokalitách, kde se dlouhá léta nedařilo zklidnit dopravu jiným způsobem. Tento způsob zklidnění dopravy je velmi efektivní. Za poslední rok klesla průměrná rychlost projíždějících vozidel na 51 km/hod. Proces úsekového měření probíhá automaticky ve stanovených a Policíí ČR schválených úsecích. Jednotlivé přestupky jsou oznamovány Městskému úřadu Milevsko, odboru právních služeb, přestupků a kontroly. V souladu s § 24b) odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uveřejňujeme informaci, že úsekové měření rychlosti probíhá v místí části Velká, v městysi Bernartice a v obci Hrejkovice (viz mapa).