Umístění úsekového měřiče rychlost v obci Velká


Celkové výsledky prevence k 1.9.2014
1 vozidlo v pátrání
1 vozidlo, které ujelo od dopravní nehody
1 zájmové vozidlo