Dopravní portál

O systému

Tento projekt je založen na analýze skutkového stavu dopravní situace obce, města, kraje a následném návrhu dopravních opatření, instalaci potřebných technických prostředků pro zklidnění dopravy a provozem preventivních nebo represivních zařízení, která přispívají ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně monitoringu dopravy. Umístění těchto zařízení na nejvíce disponovaná místa umožní také vytváření zátěžových map, včetně jejich sdílení v prostředí Internetu a navigačního systému.