aplikace je vytvořena v prostředí IBM Lotus-Notes, který vylučuje neoprávněný přístup, či dokonce manipulaci s uloženými údaji a snímky - v průběhu zpracování přestupku je dokumentováno, kdo a kdy provedl příslušný úkon

aplikace umožňuje zpracování:

  • přestupků zadokumentovaných v digitální podobě např. překročení povolené rychlosti a průjezd křižovatkou na červený světelný signál
  • přestupků oznámených jinou formou např. písemně
  • dopravních nehod

v aplikaci jsou integrovány softwarové prostředky, které umožňují zobrazení uložených snímků a ovládání jejich kvality validace průkaznosti dokumentace přestupku oprávněnou osobou a vyplnění registrační značky příslušného vozidla

  • automatizovaný import digitální dokumentace přestupku
  • současně s tiskem předvolání je generována doručovací kniha ve formátu akceptovaném Českou poštou
  • automatizované vygenerování předvolání na vybraný termín (lze naplánovat počet předvolaných na určitý den)

  • aplikace pokrývá celý postup zpracování dokumentace přestupku od jeho zaznamenání až po jeho vyřešení
  • aplikace zajišťuje automatizovanou kontrolu lhůt
  • v aplikaci je zaznamenán způsob vyřešení přestupku, včetně evidence uložené sankce a pokutových bloků

v aplikaci jsou k dispozici citace z aktualizovaných znění zákonů souvisejících se správním řízením v oblasti dopravy (např. zákon o přestupcích, o provozu na pozemních komunikacích, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích)

Dopravní portál

Přehled dopravních informací


Semafor

Více

Reportáž o úsekovém měření

"Dnes můžeme říci, že povolenou rychlost v obci
překračuje méně než
jedno procento řidičů"
Kamery úsekové rychlosti

Více

Úseková rychlost

Měření průměrné rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více