xxx
xxx

Řídící systémy pro energetiku

Jsme výhradním správcem řídících systémů DASOR pro nejadernou část elektrárny Temelín. Více než 60 řídících jednotek DASOR 601 JR zajišťuje ovládání a řízení technologických procesů, jako např. chemická úprava vody, vzduchotechnika apod. V současné době vyhodnocují řídící systémy DASOR údaje z tisíce měřících míst a ovládají více než tisíc pohonů. Servisní a provozní režim řídících systémů je prováděn v režimu předpisů SÚJB.
xxx
xxx xxx
xxx

xxx